VIP
ฝากเงินขั้นตำ ฝากครั้งแรก
การให้บริการ  
ผู้จัดการบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง -
ขีดจำกัดการถอนรายวัน 200,000 บาท
จำนวนธุรกรรมรายวัน 10
ส่วนลดรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.3%
กีฬา 0.3%
สล็อต 0.6%
เงินคืนรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.3%
กีฬา 0.3%
สล็อต 4.0%
ของขวัญและของกำนัล  
โบนัสวันเกิด 188 บาท
โบนัสการอัปเกรดระดับ -
ของขวัญวันเกิดพิเศษ -
TIER UPGRADE REQUIREMENT  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน ฝากครั้งแรก
ความต้องการรักษา VIP  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน -
การต่ออายุการใช้งานสมาชิก ตลอดชีพ
ฝากเงินขั้นตำ 500,000 บาท
การให้บริการ  
ผู้จัดการบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง -
ขีดจำกัดการถอนรายวัน 500,000 บาท
จำนวนธุรกรรมรายวัน 10
ส่วนลดรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.4%
กีฬา 0.4%
สล็อต 0.7%
เงินคืนรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.4%
กีฬา 0.4%
สล็อต 5.0%
ของขวัญและของกำนัล  
โบนัสวันเกิด 2,888 บาท
โบนัสการอัปเกรดระดับ 2,888 บาท
ของขวัญวันเกิดพิเศษ -
TIER UPGRADE REQUIREMENT  
ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน 500,000 บาท
ความต้องการรักษา VIP  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน -
การต่ออายุการใช้งานสมาชิก ตลอดชีพ
ฝากเงินขั้นตำ 2,000,000 บาท
การให้บริการ  
ผู้จัดการบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง YES
ขีดจำกัดการถอนรายวัน 800,000 บาท
จำนวนธุรกรรมรายวัน 15
ส่วนลดรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.5%
กีฬา 0.5%
สล็อต 0.8%
เงินคืนรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.5%
กีฬา 0.5%
สล็อต 6.0%
ของขวัญและของกำนัล  
โบนัสวันเกิด 5,888 บาท
โบนัสการอัปเกรดระดับ 5,888 บาท
ของขวัญวันเกิดพิเศษ -
TIER UPGRADE REQUIREMENT  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน 2,000,000 บาท
ความต้องการรักษา VIP  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน 1,000,000 บาท
การต่ออายุการใช้งานสมาชิก รายเดือน
ฝากเงินขั้นตำ 5,000,000 บาท
การให้บริการ  
ผู้จัดการบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง YES
ขีดจำกัดการถอนรายวัน 1,000,000 บาท
จำนวนธุรกรรมรายวัน 15
ส่วนลดรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.6%
กีฬา 0.6%
สล็อต 0.9%
เงินคืนรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.6%
กีฬา 0.6%
สล็อต 7.0%
ของขวัญและของกำนัล  
โบนัสวันเกิด 10,888 บาท
โบนัสการอัปเกรดระดับ 10,888 บาท
ของขวัญวันเกิดพิเศษ YES
TIER UPGRADE REQUIREMENT  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน 5,000,000 บาท
ความต้องการรักษา VIP  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน 2,500,000 บาท
การต่ออายุการใช้งานสมาชิก รายเดือน
ฝากเงินขั้นตำ 8,000,000 บาท
การให้บริการ  
ผู้จัดการบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้ง YES
ขีดจำกัดการถอนรายวัน UNLIMITED
จำนวนธุรกรรมรายวัน UNLIMITED
ส่วนลดรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.7%
กีฬา 0.7%
สล็อต 1.0%
เงินคืนรายวัน  
คาสิโนไลฟ์สด 0.7%
กีฬา 0.7%
สล็อต 8.0%
ของขวัญและของกำนัล  
โบนัสวันเกิด 20,888 บาท
โบนัสการอัปเกรดระดับ 20,888 บาท
ของขวัญวันเกิดพิเศษ YES
TIER UPGRADE REQUIREMENT  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน 8,000,000 บาท
ความต้องการรักษา VIP  
ฝากเงินขั้นตำ ฝากเงินขั้นต่ำภายใน1 เดือน 4,500,000 บาท
การต่ออายุการใช้งานสมาชิก รายเดือน

เพลิดเพลินไปกับโปรแกรมรางวัลสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายที่สุดในไทย!