ข้อตกลงและเงื่อนไข

คำจำกัดความ

คำและข้อกำหนดต่อไปนี้ เมื่อใช้กับข้อตกลงนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริบทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน

“บัญชีผู้เล่น”: บัญชีส่วนตัวที่ลงทะเบียนซึ่งเปิดโดยบุคคลและดูแลกับเราเพื่อให้บุคคลนั้นเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ได้

“ซอฟต์แวร์”: ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้เรา รวมถึงโปรแกรมหรือไฟล์ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดที่ได้รับจากมัน ซึ่งจำเป็นต้องดาวน์โหลด เข้าถึง หรือใช้งานโดยคุณจาก "สล็อตดีที่สุด" ทำให้คุณเข้าร่วมในแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ;

“ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน”: ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณเลือกเมื่อลงทะเบียนกับ "สล็อตดีที่สุด"

เรื่องของข้อตกลง

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมข้อตกลงระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์ของคุณสำหรับเกมที่เล่นจริง

คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์และ/หรือเว็บไซต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณบรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 1. เราขอมอบสิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่จำกัดเฉพาะ ที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในการใช้ซอฟต์แวร์ สำหรับการเล่นบนแพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์ ตามข้อกำหนดต่อไปนี้
 2. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้:
 3. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น หรือดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ เพื่อให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานผ่านกระดานข่าว บริการออนไลน์ หรือการโทรทางไกล หรือเครือข่ายไปยังบุคคลอื่น
 4. อนุญาตช่วง มอบหมาย ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม โอน หรือคัดลอก (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งที่อื่นในข้อตกลงนี้) ใบอนุญาตของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์หรือทำหรือแจกจ่ายสำเนาซอฟต์แวร์
 5. คัดลอกหรือแปลเอกสารผู้ใช้ใด ๆ ที่ให้ 'ออนไลน์' หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 6. วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส ถอดประกอบ แก้ไข ดัดแปลง แปล พยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์หรือสร้างงานลอกเลียนแบบโดยอิงจากทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ หรือ
 7. เข้าถึง หรือพยายามเข้าหรือเข้าถึง หรือหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยของเรา หรือในทางใดๆ ก็ตามที่รบกวน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน) กับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือเว็บไซต์ หรือพยายามทำการเปลี่ยนแปลง ให้กับซอฟต์แวร์และ/หรือคุณลักษณะหรือส่วนประกอบใดๆ ของซอฟต์แวร์ดังกล่าว
 8. คุณไม่ได้เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์นี้เป็นเจ้าของและเป็นทรัพย์สินเฉพาะของผู้อนุญาต ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม ("ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์") ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองทั่วโลกตามกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้ซอฟต์แวร์ของคุณไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้ใช้เฉพาะกับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น
 9. ซอฟต์แวร์นี้มีให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข การดำเนินการหรือการรับรองใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น เราขอยกเว้นข้อกำหนด เงื่อนไข และการรับประกันโดยนัยทั้งหมด (รวมถึงความสามารถในการซื้อขาย คุณภาพที่น่าพอใจ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ) เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตรงตามความต้องการของคุณ
 10. เราไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการทำงานของซอฟต์แวร์จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก หรือข้อบกพร่องใดๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ปราศจากไวรัส ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีหรือคุณสมบัติหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ เราและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย หรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว ในการลบเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และดำเนินการอื่นใดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
 11. คุณรับทราบว่าไม่อยู่ในการควบคุมของเราในการพิจารณาว่าคุณใช้งานซอฟต์แวร์อย่างไร คุณจะโหลดและใช้ซอฟต์แวร์โดยยอมรับความเสี่ยงเอง และไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายโดยตรง เป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญหรือพิเศษหรือการสูญเสียใด ๆ (ยกเว้นการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของเรา
 12. ซอฟต์แวร์อาจรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งเป็นความลับและมีค่าต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และ/หรือเรา คุณไม่มีสิทธิ์ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนั้นนอกเหนือจากอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนด & เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ Cagayan Economic Zone Authority ในประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับอนุญาตอย่างเต็มที่และควบคุมโดยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการคาสิโนเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ตภายใต้เว็บไซต์

เราอนุญาตให้เข้าถึงการเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ผ่านเครือข่ายที่ปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น คุณไม่สามารถเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์โดยไม่ผ่านการเข้าสู่ระบบความปลอดภัยลูกค้าของเรา:

 1. คุณไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือในนามของบุคคลอื่น การใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์โดยคุณนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณเองเท่านั้น
 2. คุณต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับและไม่ควรเปิดเผยให้ใครทราบ คุณไม่สามารถใช้รหัสผ่านของผู้อื่นได้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้เล่นของคุณ โดยใช้รหัสผ่านของคุณ ทุกคนที่ระบุตัวตนโดยการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องจะถือว่าเราเป็นคุณ และธุรกรรมทั้งหมดที่มีการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้องจะถือว่าถูกต้อง
 3. คุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีผู้เล่นของคุณเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ และคุณจะไม่ใช้บัญชีผู้เล่นของบุคคลอื่นหรือวิธีการชำระเงินเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์
 4. เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจกฎและขั้นตอนของเกมในแพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์โดยทั่วไปก่อนที่คุณจะเล่นเกมดังกล่าว
 5. เราใช้วิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับการเข้ารหัสข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ถ่ายโอนไปยังและจากแอปพลิเคชันไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งทำให้ทั้งคุณและตัวเราเองปลอดภัยจากการพยายามบิดเบือนโดยบุคคลที่สาม คุณจะไม่เจาะเข้า เข้าถึงหรือพยายามเจาะหรือเข้าถึง หรือเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยของเรา หากเรามีเหตุผลให้สงสัยว่าคุณได้พยายามหรืออาจพยายามเจาะเข้า เข้าถึงหรือเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยหรือซอฟต์แวร์ของเรา เราจะมีสิทธิ์ยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของคุณโดยมีผลทันที และ/หรือมี บัญชีของคุณถูกบล็อก และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น ซึ่งกำหนดไว้อย่างครบถ้วนในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้คุณให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่เรา และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ เราขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์บางอย่างในการเปิดเผยรายละเอียดบางอย่างแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานหรือหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน การฉ้อโกง และกิจกรรมทางอาญาอื่นๆ จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 1. เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายหรือการเข้าถึงและการใช้งานแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ในประเทศที่คุณพำนัก เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าการเข้าถึงและการใช้คาสิโนออนไลน์ของคุณนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ เราขอรับประกันเพิ่มเติมว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะอนุญาตให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ
 2. คุณจะไม่โอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
 3. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นและจากการชนะที่เป็นผลมาจากการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของคุณ
 4. เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณ
 5. คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่คุณต้องใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณทางอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมใดๆ ที่คุณมีส่วนร่วมเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือเว็บไซต์
 6. คุณรับทราบว่าโปรแกรมสร้างตัวเลขสุ่มของเราจะกำหนดผลของเกมที่เล่นบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ และคุณยอมรับผลของเกมดังกล่าวทั้งหมด คุณตกลงเพิ่มเติมว่าในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างผลลัพธ์ที่ปรากฏบนซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์เกม ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น ผลลัพธ์ที่ปรากฏบนเซิร์ฟเวอร์เกมจะมีผลเหนือกว่า และคุณรับทราบและตกลงว่าบันทึกของเราจะเป็นอำนาจสุดท้ายในการพิจารณา ข้อกำหนดและสถานการณ์ของการเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ บนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 7. การเดิมพันที่ยืนยันแล้วทั้งหมดในเกมยังคงถือว่ามีผลแม้ว่าระบบจะหยุดทำงานหรือถูกตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากสัญญาณอ่อน หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบอีกครั้ง คุณอาจไปที่ "ประวัติ" เพื่อตรวจสอบข้อตกลงล่าสุด ยอดเงินในบัญชีของคุณจะสะท้อนถึงผลของมือ
 8. คุณยอมรับว่าคุณทราบถึงขั้นตอนการเล่นเกมของดีลเลอร์สดด้านล่างอย่างครบถ้วน
 9. หากไพ่ปรากฏขึ้น แต่คุณไม่เห็นจำนวนเงินเดิมพันของคุณ แสดงว่าทำการเดิมพันไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะคุณวางเดิมพันช้าเกินไปหรือเดิมพันถูกปฏิเสธเนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 10. หากคุณไม่วางเดิมพันเกินสามรอบ คุณอาจออกจากระบบโดยอัตโนมัติและจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ใหม่
 11. เมื่อเจ้ามือหยิบไพ่สองใบออกมาพร้อมกันโดยไม่ได้ตั้งใจ และลำดับไพ่ถูกสแกนอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ของมือ มือจะถูกยกเลิกและเงินเดิมพันจะถูกส่งคืนให้กับผู้เล่น
 12. หากวางการ์ดไม่ถูกต้องโดยไม่มีข้อผิดพลาดในการสแกน ดีลเลอร์หรือหัวหน้าหลุมจะจัดเรียงใหม่ตามลำดับการจัดการที่ถูกต้องและเกมจะดำเนินต่อไป
 13. เมื่อเจ้ามือสแกนไพ่ใบเดิมโดยไม่ได้ตั้งใจสองครั้ง ซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์ มือจะถูกยกเลิกและเงินเดิมพันจะถูกส่งคืนให้กับผู้เล่น
 14. ในขณะที่แจกไพ่และไพ่ถูกสแกนแต่ไม่แสดงบนหน้าจอ ซึ่งทำให้ไพ่ใบต่อไปถูกวางอย่างไม่ถูกต้อง เกมจะถูกยกเลิกและเงินเดิมพันจะถูกส่งคืนให้กับผู้เล่น
 15. ในระหว่างเกม หากผู้เล่นวางเดิมพันที่ได้รับการยืนยันจากระบบแต่และคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นตัดการเชื่อมต่อหรือไม่แสดงการสตรีมวิดีโอ การเดิมพันจะยังถือว่าใช้ได้และสามารถดูผลลัพธ์ได้โดยคลิก "ประวัติ"
 16. คุณจะไม่กระทำการใด ๆ หรือแสดงการกระทำใด ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราหรือของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของเราหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 17. คุณรับทราบว่าหากบัญชีผู้เล่นของคุณเปิดขึ้น คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่เราอย่างเต็มที่และปกป้องเราจากการสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด และความเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นจาก (a) การเข้าใช้หรือการใช้ซ้ำของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์และ/หรือ (b) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ คุณยังตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่ ปกป้องและปกป้องเราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ของเราจากและต่อการเรียกร้อง หนี้สิน ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย อันเกิดจาก การละเมิดข้อตกลงนี้โดยคุณและความรับผิดอื่นใดที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ
 18. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบเป็นระยะๆ และดูว่ามีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 8 ด้านล่างหรือไม่
 1. คุณกำลังดำเนินการในนามของคุณเอง
 2. คุณไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถทางกฎหมายที่จำกัด
 3. คุณไม่ได้จัดอยู่ในประเภทนักเสี่ยงโชค
 4. รายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้หรือให้ไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนกับ BESTSLOT นั้นถูกต้อง และคุณจะอัปเดตรายละเอียดดังกล่าวต่อไปหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 5. คุณตระหนักดีถึงความจริงที่ว่ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินผ่านการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 6. คุณไม่ได้ฝากเงินที่เกิดจากการกระทำผิดทางอาญาและ/หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
 7. คุณไม่ได้ดำเนินกิจกรรมทางอาญาและ/หรือตั้งใจที่จะใช้บัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว คุณไม่ได้ใช้หรือตั้งใจที่จะใช้หรือตั้งใจที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์และบัญชีผู้เล่นสำหรับกิจกรรมต้องห้ามหรือผิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฉ้อโกงหรือการฟอกเงินภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในของคุณโดยเฉพาะ เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา
 8. คุณไม่ได้สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามสมรู้ร่วมคิดกับหรือตั้งใจที่จะเข้าร่วมไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในรูปแบบการสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่นในเกมใดๆ ที่คุณเล่นหรือจะเล่นบนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 9. คุณอายุไม่ต่ำกว่า 18 อายุที่กิจกรรมการพนันถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่ใช้กับคุณ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 10. รายละเอียดบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นข้อมูลของเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน และบัญชีนั้นไม่ได้ถูกรายงานว่ามีข้อผิดพลาด ถูกแฮ็กหรือถูกบล็อก
 11. คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ที่ปรึกษาหรือตัวแทนของเรา หรือหนึ่งในบริษัทในเครือหรือบริษัทในเครือของเรา หรือซัพพลายเออร์หรือผู้ขาย และไม่ใช่ญาติของบุคคลดังกล่าวด้วย (ตามวัตถุประสงค์ของข้อนี้ เงื่อนไข ญาติ หมายถึง คู่สมรส คู่ครอง บิดามารดา บุตรหรือพี่น้อง ในกรณีใด ๆ ที่คุณฝ่าฝืนข้อห้ามนี้ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลใด ๆ ของคุณ นอกเหนือจากการกระทำอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ
 12. ก่อนหน้านี้คุณไม่เคยมีบัญชีผู้เล่นที่ถูกระงับหรือยกเลิกโดยเราหรือโดยผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายอื่น หรือได้เรียกเก็บเงินคืนผ่านบัญชีผู้เล่นหรือรักษาบัญชีผู้เล่นปัจจุบัน และ
 13. ในการเปิดบัญชีผู้เล่น คุณจะไม่ให้ข้อมูลหรือคำชี้แจงใดๆ แก่เราซึ่งไม่เป็นความจริง เท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือทำให้เข้าใจผิด
 14. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว
 15. เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
 16. การเปลี่ยนแปลงจะมีผลตั้งแต่วันที่ระบุเมื่อเกิดขึ้น เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น คุณต้องลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์เป็นครั้งคราว และตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านการเปลี่ยนแปลงแต่เพียงผู้เดียว
 17. หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์ต่อไปหลังจากที่เราได้อัปเดตการเปลี่ยนแปลงแล้ว (ไม่ว่าเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีใดก็ตาม) คุณยินยอมที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะได้รับแจ้งจริงหรือไม่ก็ตาม หรือได้อ่านการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์ต่อไป
 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการ:
 2. ปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัครบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 3. ปฏิเสธที่จะยอมรับการเดิมพันใด ๆ บนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 4. เปลี่ยนแปลง ระงับ ลบ แก้ไข หรือเพิ่มเกมหรือการแข่งขันใดๆ บนแพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการสอบถามเกี่ยวกับคุณ รวมถึงการตรวจสอบเครดิตกับเครดิตบุคคลที่สามและสถาบันการเงิน ตามข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา
 6. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเดิมพันหรือการชนะ การตัดสินของเราจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน
 7. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของคุณแก่บุคคลที่สามได้ตลอดเวลาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของเรา
 8. เราอาจยุติการใช้แพลตฟอร์มการเล่นเกมออนไลน์ของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าและบล็อกบัญชีผู้เล่นของคุณ หากพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดและข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือว่าคุณกระทำการอย่างผิดกฎหมาย
 9. เราขอสงวนสิทธิ์ในการโอน มอบหมาย และให้อนุญาตช่วงหรือจำนำข้อตกลงนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กับบุคคลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และคุณจะถือว่าคุณยินยอมให้มอบหมายดังกล่าว
 1. ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และจะมีผลใช้บังคับอย่างไม่มีกำหนดเว้นแต่จะยุติ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ตกลงว่าคุณผูกพันตามข้อตกลงนี้หากคุณใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์
 2. กฎหมายที่บังคับใช้
 3. การสร้าง ความถูกต้อง และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่ขัดขวางเราไม่ให้ดำเนินการใดๆ ในศาลของเขตอำนาจศาลอื่นใดเพื่อขอคำสั่งศาลหรือบรรเทาทุกข์ที่คล้ายกัน ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าฉบับภาษาอื่นๆ ที่เราออกให้
 4. ความผิดกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ หรือการบังคับใช้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้อง หรือความสามารถในการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือ
 1. การแจ้งใด ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับในลักษณะเฉพาะหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ควรส่งไปยังรายละเอียดการติดต่อที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา


  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
  • โปรโมชั่นบนเว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับผู้เล่นตัวจริงเท่านั้น
  • สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการหมุนเวียนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโปรโมชั่นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส
  • ในกรณีที่มีข้อพิพาท การตัดสินใจทั้งหมดของ "สล็อตดีที่สุด" ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน